Opieka nad seniorami Warszawa – agencja Trusty

Opieka nad seniorami Warszawa – agencja Trusty
Nazwa:
Opieka nad seniorami Warszawa – agencja Trusty
Kategoria:
Opis działalności:

Firmy Trusty prowadzi działalność oferującą sprawowanie opieki nad seniorami w ich domu, w dwu podstawowych formach. Pierwsza z nich to opieka godzinowa. Pomoc taka świadczona jest na terenie Wrocławia i w Warszawie. Czas pracy opiekuna dostosowany jest do potrzeb seniora na podstawie wcześniejszych analiz i ustaleń. Może być to pomoc jednorazowa, ale także cykliczna przez ustaloną ilość godzin, w wyznaczone dni tygodnia.

Dla osób wymagających stałej opieki, leżących i nieradzących sobie w codzienny czynnościach przygotowano drugą ofertę. Jest to pomoc całodobowa, świadczona głównie na terenie Wrocławia i Warszawy, ale także na terenie całego kraju, ponieważ pracownik mieszka razem z podopiecznym w jego domu.

Wyspecjalizowani i dobrani opiekunowie firmy Trusty spędzają czas z seniorem, dbają o jego komfort, wykonują prace domowe jak pranie, prasowanie i sprzątanie, dbają o jego higienę. Do codziennych obowiązków pracownika należy także przygotowanie i podawanie posiłków, a nawet wyjście na spacer z podopiecznym.

Trusty Jan Nesterowicz

Telefon:
570333373
Siedziba:
ul. Chmielna 34 00-020 Warszawa
REGON:
364998539
NIP:
8992676608
  • Opieka nad seniorami Warszawa – agencja Trusty