Punkt Tłumaczeń Marcin Kwiatkowski

Punkt Tłumaczeń Marcin Kwiatkowski
Nazwa: Punkt Tłumaczeń Marcin Kwiatkowski
Kategoria:
Opis działalności:

Wiele osób może nie wiedzieć kim jest tłumacz przysięgły, dopóki nie będzie potrzebować jego pomocy. Otóż jest to osoba zaufania publicznego, która w skrócie zajmuje się sporządzaniem i poświadczaniem tłumaczeń z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy. Jest to bardzo odpowiedzialny zawód dlatego, aby zostać tłumaczem przysięgłym trzeba spełniać odpowiednie warunki, przejść pozytywnie egzamin pisemny i ustny wtedy zostajemy wpisani na listę tłumaczy przysięgłych po złożeniu wobec ministra sprawiedliwości ślubowania.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe lub inaczej zwane tłumaczenia poświadczone, to tłumaczenia, które są wykonywane tylko przez tłumacza przysięgłego należą do nich dokumenty oficjalne i specjalistyczne.

Punkt Tłumaczeń zajmuje się pisemnymi tłumaczeniami przysięgłymi m.in.:
-dyplomy i świadectwa związane z edukacją,
-umowy o pracę
-dokumenty dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego (akta urodzenia, akta zgonu, akta małżeństwa)
-faktury
-testamenty
-dokumenty medyczne (wyniki badań, historia choroby)
-dokumenty procesowe i wyroki sądowe (pozwy, akty procesowe)
-dokumenty finansowe i bankowe,
-dokumenty z zakresu prawa pracy (świadectwa pracy, orzeczenie o niepełnosprawności)
-dokumenty techniczne (gwarancje, specyfikacje produktu)
-dokumenty dotyczące Urzędu Skarbowego (PIT)
-dokumenty dotyczące spraw urzędowych (prawo jazdy, dowód osobisty)
-dokumenty dotyczące samochodów (karty pojazdu, umowa kupna-sprzedaży)

Telefon: 512492758
Siedziba: ul. Kazimierza Wielkiego 15/7 50-077 Wrocław
REGON: 022450803
NIP: 6922418679